14 augustus 2019

Kvr info

De regelgeving rond Kvr betalingen is strenger geworden sinds de kunstenaarskaart er effectief is. Sinds begin 2020 kunnen er enkel nog betalingen gedaan worden aan mensen die effectief een kunstenaarskaart hebben.

De kaart kan aangevraagd worden door dit document grondig te lezen, te vervolledigen en op te sturen naar:

Commissie “Kunstenaars”
FOD SOCIALE ZEKERHEID, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 135
1000 BRUSSEL

kunstenaars@minsoc.fed.be

De recentste info vanuit het kunstenaarsloket kan je hier vinden:

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/vergoedingen-en-inkomsten-niet-gekoppeld-aan-een-statuut/kleine-vergoedingsregeling-voor

https://www.cultuurloket.be/inspiratie/werken-met-kvr-niet-zonder-kunstenaarskaart  

De infobundel over de Kvr regeling staat hier:
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2020-02/Veelgestelde_vragen_kvr_kleine_vergoedingregeling_februari2020.pdf

We benadrukken dat de toekenning van de kaarten gebeurt door de kunstenaarscommisie. De info die we als IFvzw aanreiken is opgebouwd na onderzoek en contact met het kunstenaarslokket. IFvzw kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet toegekend krijgen van de kaart. Het is aan de leden zelf om eventueel hun activiteiten vermeldt op de aanvraag zelf aan te vullen of te vervolledigen.